CHESTIONAR DE EVALUARE SATISFACŢIE BENEFICIARI

EABS
10 iunie, 2019

CHESTIONAR DE EVALUARE SATISFACŢIE BENEFICIARI

Vă informăm că pentru implementarea sistemului de management al calităţii în conformitate cu standardul ISO 9001:2015, Centrul Cultural este interesată de modul în care activitatea desfăşurată este evaluată de către dvs. Vă rugăm respectuos, să completaţi chestionarul următor cu sugestiile şi comentariile dvs. referitoare la activitatea noastră.


1. Care este părerea dvs. despre colaborarea/comunicarea cu instituţia noastră ?

2. Care este părerea dvs. despre receptivitatea instituţiei noastre la sesizările dvs. ?

3. Cum aţi califica modul de tratare a problemelor sesizate de dvs.?

4. Cum aţi califica nivelul de calitate al serviciilor noastre ?

5. Cum aţi califica nivelul de profesionalism al personalului nostru ?

6. Cum aţi califica dotarea şi logistica utilizată de instituţia noastră în prestarea activităţii ?

7. Cum aţi califica respectarea clauzelor contractuale şi a legislatiei în vigoare?

8. Cum aţi califica operativitatea în programarea audienţelor ?

9. Cum aţi aprecia reflectarea activităţii instituţiei noastre în mass-media ?

10. Vă rugăm să ne descrieţi aşteptările dvs., cât mai detaliat posibil, referitor la activitatea noastră :

share...Share on Facebook
Facebook